របៀបចម្លងអត្ថបទពីគេហទំព័រ ស៊ីអេសអិន ទៅដាក់លើគេហទំព័ររបស់អ្នក

ខាងក្រោមនេះជាគំរូ របៀបចម្លងអត្ថបទពីវេបសាយរបស់យើង ទៅដាក់លើវេបសាយរបស់អ្នក

 

បញ្ជាក់៖ ចំពោះអត្ថបទណាវែង សូមអ្នកចម្លងយកអត្ថបទទៅដាក់លើវេបសាយរបស់អ្នក ត្រេមតែ 50% បានហើយ ប៉ុន្តែបើមានប្រវែងខ្លី ត្រឹម 5 ទៅ 10 បន្ទាត់ អ្នកអាចចម្លងដាក់ទាំងអស់បាន។ មុននឹងចម្លងយកទៅដាក់លើវេបសាយរបស់អ្នក អ្នកត្រូវស្នើរសុំពីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងសិន ៖ https://www.facebook.com/csnpaper/

គោលបំណង៖ ហេតុផលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករកចំណូលអនឡាញទាំងអស់ អាចចម្លងអត្ថបទចេញពីវេបសាយរបស់យើងបាន នោះក៏ព្រោះតែវេបសាយយើងត្រូវការឲ្យមាន Traffic / Referer ក៏ដូចជាអ្នកមើលត្រឡប់មកមើលបន្តនៅក្នុងវេបសាយរបស់យើងវិញ បន្ទាប់ពីគេបានមើលនៅក្នុងវេបសាយរបស់អ្នករួចហើយនោះ ដូចឆ្នេះកុំភ្លេចដាក់តំណរភ្ជាប់ (Link) អត្ថបទរបស់យើង នៅត្រង់កន្លែងអក្ស (ដើម្បីអានអត្ថបទពេញ និងមើលរូបបន្ថែមជាមួយនឹងវីដេអូ សូមចុចត្រង់នេះ) ដើម្បីអោយអ្នកមើលគេអាចចូលមកអានបន្តនៅក្នុងវេបសាយរបស់យើងបាន។

បម្រាម៖ ហាមចម្លងយកអត្ថបទដែលទាំក់ទងនិងបទល្មើសផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអស់លោកអ្នកធំ ដែលយើងបានចុះផ្សាយ មូលហេតុព្រោះដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាដល់អ្នកចម្លង ព្រោះថាអ្នកពុំមានអជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចេញផ្សាយ ដូចគេហទំព័រយើងទេ ដូចនេះវាអាចនឹងធ្វើអោយអ្នកមានបញ្ហា។ ក៏ប៉ុន្តែ បើសិនជាអ្នកអាចសហការជាមួយយើងបាន យើងនឹងអនុញ្ញាតអោយអ្នកយកទៅផ្សាយបន្តបាន ហើយខាងយើងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ដោយត្រូវធ្វើតាមការកំណត់របស់ខាងយើង ដូចជា៖ បើសិនជាខាងយើងមានការកែតម្រូវ ទាក់ទងនឹងអត្ថបទ អ្នកក៏ត្រូវកែតម្រូវដូចគ្នា បើសិនជាខាងយើងសម្រេចលុបអត្ថបទចេញ អ្នកក៏ត្រូវលុបដូចគ្នាដែរ ដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាដល់អ្នក៕