លោកស័ក្តិ៤កន្លះ ជុំ ណារិន ត្រូវបានមហាជនរិះគន់ថា អាងខ្នងលោកលោកផ្កាយបី ព្រហ្ម ឌិន ដើរជម្រិតយទាលុយ ពីក្រុមជនល្មើសនេសាទ តាមដងទន្លេយ៉ាងពេញបន្ទុក

https://youtu.be/kUYcStFc3G4

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author