លោកស្រី ទិន សុភ័ក្ត្រ ត្រូវបានលោកព្រះរាជអាជ្ញា ខេត្តក្រចេះ ឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិត

https://youtu.be/8C_e3_Ky3rQ

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author