មហាជនបានលើកឡើងថា ការប្រើទូរស័ព្ទដៃបាន នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរ មកពីមានការឃុបឃិត ពីប្រធានពន្ធនាគារ.?

https://youtu.be/0X-Wm_czX8Q

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: