អាជីវករ ក៍ដូចមហាជនជាច្រើន រង់ចាំមើលថាតើ.! ច្រករបៀងខុសប្បាប់ នៅលើដីរបស់លោក ពៅ រិទ្ធី { ហៅ ធីស្នា } នាយនគរបាលរងវរ:៨៩១ បិទបានប៉ុន្មានថ្ងៃ.?

https://youtu.be/OQoM1jP1FqI

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: