ប្តីល្អ! ដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាន(មានវីដេអូ)

វីដេអូ៖ ជាការពិតណាស់មនុស្សប្រុសដែលចេះធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងជំនួសប្រពន្ធបានមិនងាយរកបានទេព្រោះប្រុសៗមួយចំនួនប្រកាន់ខ្លួនជាមនុស្សប្រុសមិនធ្វើកិច្ចការងាររបស់ប្រពន្ធនោះទេដូចជាការងារផ្ទះបាយ មើលថែទាំកូនៗជាដើម្បី ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែទស្សនៈរបស់មនុស្សមួយចំនួនយល់ខុសប៉ុណ្ណោះ យើងត្រូវចេះជួយធុរៈគ្នាទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយមានភាពក្តៅបាន។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រុសៗពិតជាអាចទទួលរាបរង់ការងារមួយចំនួនជំនួសប្រពន្ធបានមិនថាការងារអ្វីនោះទេ សូម្បីតែការមើលថែទាំងកូន។តោះចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: