ល្បិចថ្មីទៀតហើយ! ទិញស្រាបៀ ABC ពីរកេះ លើកដាក់ឡានរួច បានប្រាប់អ្នកលក់ថា អត់មានលុយឲ្យ បន្ទាប់មក….

អ្នកលក់ដូរសូមប្រយ័ត្ន​ វិធីបោកថ្មីទៀតហើយ‼

សូមបងប្អូនអ្នកលក់ដូរទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នវិធីថ្មីរបស់វាគឺវាមកទិញABCពីរយើងហើយវាយកដាក់ ក្នុងឡានរបស់វាហើយពេលដែលគិតលុយវាថាខ្វះលុយវាយកចេញមកវិញដល់ពេលដែរវាទៅបាត់ស្រាប់តែខ្ញុំហែកកេះលក់ អោយគេទើបដឹងថាសុទ្ធតែជាទឹកក្រូចសោះដូចច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា។ ”

ប្រភព៖ Top Post

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: