សូមបងប្អូនជួយស៊ែរផង គាត់កំពុងតែខ្វះឈាមច្រើនណាស់ ដូច្នេះសុំជំនួយផ្ដល់ផងឈាមប្រភេទអូ O ដែលគាត់កំពុងត្រូវការ…

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Bing បានសូមទោសបងប្អន ពេលនេះមិត្តរបស់ខ្ងុំ គាត់មិនទាន់វះកាត់ភ្លាមទេ តែគាត់ខ្វះគ្រាប់ឈាមច្រើនត្រូវ បញ្ចូល ៥ប្លោកទៀត ជាបន្ទាន់ ដោយបានបញ្ចូលកាលពី៥ថ្ងៃមុនហើយ មិនទាន់បញ្ចូលទៀតបានទើប សុំជំនួយបន្ត គាត់កំពុងត្រូវការជំនួយពីបងបង ។សូមជួយដោយក្តីអនុគ្រោះផង  លេខទំនាក់ទំនង 0966038875 ឈាមប្រភេទ O

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: