ឧកញ៉ា ហង្ស ស៊ីផា ប្រតិកម្មឲ្យអាជ្ញាធរ ក្រុងប៉ោយប៉ែត បិទផ្សារ { អានកូ } ប៉ោយប៉ែត របស់ឧកញ៉ា កុក អាន ដូចគ្នា.!

https://youtu.be/kVe8uCutkns

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: