ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

📢 ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖
🟡 អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៨១៦ នាក់
🟢 ជាសះស្បើយ ចំនួន ៥៥៤ នាក់
🔴 អ្នកស្លាប់ ចំនួន ២១ នាក់
🙏✅នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ។
សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author