សូមផ្ដល់កិច្ចសហការ និងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមការងារជំនាញ បើសិនមានករណីសង្ស័យ ឬបានតេស្តឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19

✅ក្នុងករណីសង្ស័យ ឬមានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិក និស្សិត ឬសិស្សានុសិស្ស ដែលបានមកសិក្សានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្ទាល់ និងបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាន 🦠 កូវីដ-១៩
✅សូមផ្ដល់កិច្ចសហការ និងផ្ដល់ព័ត៌មាន ដល់ក្រុមការងារជំនាញ នៃអនុគណៈកម្មការឆ្លើយតបបន្ទាន់និងស្រាវជ្រាវរកបុគ្គលផ្ទុកមេរោគកូវីដ១៩
👉ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ យកសំណាក និងកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងបន្តនៅក្នុងទីតាំង ក៏ដូចជាសហគមន៍
🙏សូមអរគុណ
សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author