អ្នកប្រើប្រាស់ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង «សាប៊ូម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» សញ្ញាភ្នំទ្រទ្រុងរបស់ពូឈឹម សូមប្រយ័ត្នផង ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញមានផ្ទុកសារធាតុគីមី ធ្វើអោយប៉ះពាល់ គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព និងអាយុជីវិត អ្នកប្រើរប្រាស់

ផ្សាយចេញពីខេត្តកណ្ដាល៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញ គ្រឿងសម្អាងឈ្មោះ «សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» របស់គ្រឹះស្ថាន.អាហរ័ណ នីហរ័ណ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងភ្នំទ្រទ្រង់ ខេមបូឌា ដែលមាន លោក វ៉ាន់ ឈុនឡន ហៅ ពូឈឹម ជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមួយនេះ គឺមានផ្ទុកសារធាតុគីមីបារ៉ត លើសកម្រិត បទដ្ឋានស្តង់ដាបច្ចេកទេស កំណត់ ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សុខភាពស្បែក និងអាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី ការហាមឃាត់ការចែកចាយ ឬលក់គ្រឿងសម្អាងឈ្មោះ «សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» គ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល ។ សេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលអង្គភាព CSN ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា តាមលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ពិសោធន៍ សុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល គឺគ្រឿងសម្អាង.ឈ្មោះ «សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» គ្មានលេខប្រវេទន៍ ពីក្រសួង សុខាភិបាល ដែលកំពុងចែកចាយ ដោយគ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ភ្នំទ្រទ្រង់ ខេមបូឌា មានផ្ទុកធាតុគីមីបារ៉តលើសកម្រិតបទដ្ឋានស្តង់ដាបច្ចេកទេសកំណត់ ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សុខភាពស្បែក និងអាយុជីវិត របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

ជាមួយគ្នានេះ ចំពោះគ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ភ្នំទ្រទ្រង់ ខេមបូឌា ដែលកំពុងចែកចាយ ផលិតផលនេះ ត្រូវធ្វើការប្រមូល «សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» ទាំងអស់ ពីទីផ្សារ ដើម្បីធ្វើការកម្ទេចចោល ។ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងបន្តតាមដាន ផលិតផលនេះនៅលើទីផ្សារ ជាបន្តទៀត និងមានវិធានការតឹងរ៉ឹង ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលណា ដែលនៅតែបន្តចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលខាងលើនេះ ទៅតាមច្បាប់ ស្ដីពីច្បាប់វិសោធនកម្ម ការគ្រប់គ្រង
ឱសថជាធរមាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏សូមអំពាវនាវ ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ «សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ» ដែលគ្មានលេខប្រវេទន៍ ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្តទៀត ព្រោះផលិតផលនេះ ពុំមានសុវត្ថិភាព ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ ។

លោក វ៉ាន់ ឈុនឡន ហៅ ពូឈឹម ប្រធានគ្រឹះស្ថានខាងលើ អង្គភាព CSN មិនអាចស្វែងរក សុំការបំភ្លឺបានទេ ដោយមិនមានលេខទំនាក់ទំនង។ ដើម្បី.ឱ្យព័ត៌មាននេះ មានភាពសុក្រឹត ត្រឹមត្រូវ អង្គភាពយើងខ្ញុំ រងចាំការបងស្រាយបំភ្លឺ រាល់ការខ្វះខាត នៅចំណុចណាមួយ ពីសាមីពាក់ព័ន្ធ នៅពេលក្រោយ រាល់ម៉ោងធ្វើការ ៕

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author