ដំណឹងល្អ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាព ជួលមេធាវី

នេះគឺជាដំណឹងល្អ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាព ជួលមេធាវី លែងបារម្ភទៀតទៅ នេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះមេធាវី ដែលស្ម័គ្រចិត្ត ផ្ដល់សេវាការពារក្តី ដោយឥតគិតកម្រៃ ប្រចាំការតាមសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្ត។

 

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author