នេះជាលើកទី៣ហើយ ប្រទះឃើញសត្វឈ្លើងនៅ ក្នុងសាច់ត្រី (មានវីដេអូ)

នេះជាលើកទី៣ហើយ ប្រទះឃើញសត្វឈ្លើងនៅ ក្នុងសាច់ត្រី។ លើកមុនៗ យើងខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញ គេបង្ហោះវីដេអូ បង្ហាញពីការប្រទះឃើញសត្វឈ្លើង នៅក្នុងសាច់ត្រី ហើយឥលូវនេះមិត្តភក្តិ ផ្ទាល់របស់យើង ខ្ញុំតែម្តងបានទិញពីផ្សារ ហើយពេលកាត់ជាកង់ៗទៅប្រទះ ឃើញដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់បង្ហោះចែកចាយនាពេលកន្លងអញ្ចឹង។ ដូច្នេះចូលបងប្អូន ដែលនិយមទទួលទានសាច់ត្រីមានការប្រុង ប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់ ជៀសវាងកុំអោយមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ដកស្រង់ពី៖ Khmer-note

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: