សំណើរបស់គណបក្សសង្គ្រោះត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធ

ភ្នំពេញ៖ សំណើរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដាក់ស្នើសុំទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ សុំទីលានប្រជាធិ
បតេយ្យ ដើម្បីធ្វើពិធីឧទ្ទិសកុសលដល់បាតុករដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវវេងស្រេង ត្រូវបានសាលា
រាជធានីភ្នំពេញបដិសេធដោយបង្វិលឲ្យពួកគេទៅរៀបចំនៅតាមទីវត្តអារាមទៅវិញ។ Screenshot_2015-02-02-19-53-05-1

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: