ក្រសួងការងារចេញសចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅដលកម្មករ កម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេនឹងផលិតស្បែកជើង

ភ្នំពេញ៖ នេះយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារ កាលពីល្ងេចថ្ងៃទី១២ ខែមិថុណា ឆ្នាំ២០១៥
បានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីការពិភាក្សា ស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល ទៅដល់កម្មករ កម្មការនី រោងចក្រកាត់ដេ នឹង
ផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើម នៅអំឡុងខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៥នេះទៅ។

Screenshot_2015-06-13-10-04-09-1

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: