កម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រ កាត់ដេសំលៀកបំពាក់ ស៊ីន ផ្លាស នៅតែបន្តធ្វើកូដកម្ម

កណ្ដាល ៖ កម្មករ កម្ការិនីរោងចក្រ កាត់ដេសំលៀកបំពាក់ ស៊ីន ផ្លាស អ៉ិន ដាស ស្ទ្រី នៅតែបន្ត ធ្វើការតវ៉ា
កាន់តែច្រើនឡើងៗ បើគិតចាប់ពីថ្ងែទី៨ មកដល់ថ្ងៃទី៩នេះ ចំនួនកម្មករ កម្មការិនី ប្រហែលជាង២០០នាក់
ហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃងទី៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៥ កម្មករ កម្មការិនី នាំគ្នាឈរ ស្រែកនៅមុចរោងចក្រកាត់ដេសំ
លៀកបំពាក់ ស៊ីច ផ្លាស អ៊ិន ដាស ស្ទ្រី ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ លេខ៦អា ក្នុងភូមិកណ្ដាល ឃុំព្រែក
អញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល។

ក្នុងការតវ៉ាខាងលើនេះ ខាងក្រុមសហព័ន្ធ សហជិពកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ពួកយើងធ្វើនេះ ដើម្បីជួយដោះ
ស្រាយលក្ខខណ្ឌការងារ នឹងអត្ថប្រយោជន៍ មួយចំនួនរបស់បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី ដោយពួកយើងយល់ថា
ក្រុមហ៊ុន មិនទាន់អនុវត្ត បានត្រិមត្រូវ តាមច្បាប់ ស្ដីពីការងារ នឹងបទដ្ឋានការងារជាតិ អន្តរជាតិនៅឡើយទេ។

ក្នុងគោបំណង សហព័ន្ធសហជិពកម្មករកម្ពុជា នឹងកម្មការិនីជាង២០០នាក់ គឺតវ៉ាទាមទានូវលក្ខខណ្ឌ ១១ចំ
ណុចគឺ ទី១ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន ទទួលយកកម្មករ ឈ្មោះ អៀង ពិសិដ្ឋ ឲ្យចូលធ្វើការវិញ ដែលក្រុមហ៊ុន បាន
បញ្ឈប់ដោយគ្មានកំហុស កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៥ ទី២ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់លុយធ្វើដំណើរ នឹង
ស្នាក់នៅចំនួន៥$ បន្ថើមពីលើប្រាកដែលមានស្រាប់ ទី៣ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់លុយបាយថ្ងៃត្រង ចំនួន
៣០០រៀល ឲ្យកម្មករ កម្មការិនី ទី៤ ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូបង្ខិតបង្ខំ កម្មករ កម្មការិនី ធ្វើការបន្ថើមម៉ោងនោះទេ ការ
បន្ថើមម៉ោង ស្ថិតលើការស្មគ្រចិត្ត ទី៥ នៅពេលកម្មករ កម្មការនី ឈឺមានសំបុត្រពេទ្យត្រិមត្រូវ ក្រុមហ៊ុនមិន
ត្រូវកាត់លុយព្រីក លុយថ្ងៃ នឹងអត្ងប្រយោជន៍ផ្សេងៗនោះទេ ទី៦ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន លុយសហការណ៍ នៅ
ពេលកម្មករ កម្មការិនី ធ្វើការបន្ថើមម៉ោងចាប់ពី ១៨ម៉ោងឡើងទៅក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់លុយសហការណ៍ ចំនួន
៥$ពេញ ទី៧ ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបន្ទប់ពេទ្យ ថ្នាំពេទ្យ នឹងគ្រូពេទ្យប្រចាំការរៀងរាល់ម៉ោង កម្មករ កម្ការិនី ធ្វើ
ការ ទី៨ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវរើសអើង នៅពេលរើសកម្មករ កម្ការិនី ឲ្យចូលបម្រើការងារនោះទេ បញ្ជាក់ ( បក្យពួក
រដ្ឋបាល ក្រុមហ៊ុន ទទួលយក មិនបក្យពួករដ្ឋបាក ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលយក ) ទី៩ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន ដកពាក្យ
បណ្សឹងពីកម្មករឈ្មោះ វង្ស វណ្ណៈ ដែលក្រុមហ៊ុនបានប្ដឹងគ្មានបូលហេតុ ច្បាស់លាស់ ទី១០ ស្នើសំឲ្យក្រុមហ៊ុន
ទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជិពទាំងបី នឹងសងការដោះស្រាយ ពេលមានបញ្ហាកើតឡើង ដោយមិនត្រូវមាន
ការរើសអើងគ្រប់រូបភាព នឹងធ្វើការកាត់ភាគទានជូនសហជិពទាំងបី តាមសំណើសំរបស់កម្មករ ទី១១ ក្នុងអំ
ឡុងពេលនៃការធ្វើកូដកម្មនេះ សំឲ្យក្រុមហ៊ុនរក្សាប្រាក់ឈ្នួល នឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ នៅដដែល។

សូមបញ្ជាក់ ការតវ៉ារបស់កម្មករ កម្មការិនីនេះ បានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល២ថ្ងៃមកហើយ នៅមិនទាន់ឃើញ
មានខាងរោងចក្រ ឬខាងតំណាងរោងចក្រចេញមកចរចានៅឡើងនោះទេ ក្នុងនោះក្រុមសហជិព បានប្រកាស
តាមមេក្រូថា បើខាងក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមចេញមកចរចា ពួកយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ដុតកៅស៊ូកង់
ឡាននៅមុខរោងចក្របន្តទៀត។/កម្ពុជា ជោគជ័យ

2015-07-09_15.08.28

2015-07-09_15.06.03

2015-07-09_15.13.23

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author