ព្រោះកំហុសបច្ចេកទេស ធ្វើឲ្យអតិថិជនម្នាក់បាត់លុយអស់ជាង១លានរៀល ដោយការផ្ញើប្រាក់តាមរយៈអ៊ីម៉ាន់នី

ភ្នំពេញ៖ តាមប្រភព ហ៊្វេសបុក ដែលបានបង្ហេាះតៗគ្នា ពីបញ្ហាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ E-Money ហើយក៏ជាសារមួយផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទាំងប្រទេសអោយមាន​ការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការផ្ទេរលុយតាមរយះ សេវាកម្ម E-Money ។ ​ចំណែកខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុងមានដូចតទៅៈ

emoney-facebook

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: