បំបាត់អាការៈ ធ្មេញ​ប្រហោង​ដង្កូវ​ស៊ី ឲ្យបាត់​ឈឺចាប់​ដូច​គេ​ជប់ ជាមួយស្រឡោកដូង​!

1

*ជំហានដំបូង លោកអ្នកត្រូវទិញដូងទុំមួយ រួចកោសសាច់ចេញឱ្យអស់ ទុកតែត្រឡោកដូង។

បន្ទាប់មកយកត្រឡោកដូងនោះដុតនឹងភ្លើងឱ្យក្តៅរហូតទាល់តែចេញប្រេងខ្មៅៗនៅក្នុងត្រឡោកដូងនោះ។ បន្ទាប់មកទៀត សូមយកសំឡីបៀកយកប្រេងនោះ ហើយយកទៅចុកក្នុងធ្មេញប្រហោង។

*ជាតិប្រេងនេះនឹងបឺតយកបាក់តេរីក្នុងធ្មេញប្រហោងដង្កូវស៊ីនោះ ហើយមួយសន្ទុះ ក្រោយមកធ្មេញក៏លែងឈឺចាប់តទៅទៀតដូចគេជប់យ៉ាងអ៊ីចឹង៕

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author