លិខិតគាំទ្រ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងការសម្រាចបិទការផ្សាយកម្មវិធីABC 3ស្ព្រីង របស់ក្រុមអាចារ្យ ( A )

អង្គភាពសារព័តិមាន ( កម្ពុជា ជោគជ័យ ) នឹងគេហទទំព័រ CSN ព្រមទាំងអ្នកយកព័ត៌មាន អោយអង្គភាពទាំងពីរ ទូទាំង២៥ខេត្ត/ក្រុង សូមគាំទ្រ នូវចំណាត់ការរបស់ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ចំពោះវិទ្យុ ABC កម្ពជា FM107.50MHz ក្នុងកម្មវិធីប៉ុសស្ដិ៍លេខ៣ ដែរមានឈ្មោះ ABC 3ស្រ្ពីង ដែរពិធីករ ពិធីការនី ក្រុមអាចារ្យ(A) ដែរប្រព្រឹត្តនូវអំពើមិនគប្បី ដោយសម្ដែងក្ាយវិការមមិនសមរម្យ ការប្រើពាក្យយសម្ដី ខ្វះសីលធម៌ វិជ្ជជីវៈ ជាអ្នកកព័ត៌មាន នឹងបានប្រមាថមើលងាយ ដល់ទស្សនិកជន នៅក្នុងពេលដែរកំពុងបំពេញភារៈកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិតិ្តយស នឹងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូ របស់ពិធីករ ពិធីការនី ផ្សេងៗទៀត។/

 

1485738545259

dav
dav
dav
dav
សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author