មានអ្នកណាបានមើល វីដេអូ បទ (ពិការកាយឥតពិការចិត្តហើយនៅ)? [មាន Video]

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំប្រាកដជាបានសណ្តាប់រួចមកហើយនៅបទចម្រៀងមួយបទរបស់បងប្រុស ប្រុក ចាន់ថន ក្នុងចំណងជើងថា ពិកាយកាយឥតពិការចិត្ត ដោយឡែកកាលពីថ្មីៗនេះផលិតកម្ម BKS Production ក៏បានបញ្ចេញជា MV សំរាប់បទមួយនោះផងដែរ។ ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏បានទស្សនា ឯខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានទស្សនានៅឡើយ ដូច្នេះហើយសូមចូលរួមគាំទ្ររូបគាត់ក៏ដូចការលើកទឹកចិត្ត សំរាប់បងប្រុសដែលទទួលបានភាពជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

 

ដកស្រង់ពី៖ sovann2.com

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: