ការបរិភោគមីច្រើនអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ អាយុជីវិត (មានវីដេអូ)

មី គឺជាប្រភេទអាហារមួយ ដែលមនុស្សទូទៅចូលចិត្តញ៉ាំ ដោយសារតែវាចំណាយតិច ងាយស្រួល និងចាប់រហ័ស ក្នុងការចំអិន និងទទួលទាន ប៉ុន្តែការបរិភោគមីច្រើនអាច ធ្វើអោយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ដល់អាយុជីវិតរបស់យើង ដោយសារតែនៅក្នុងមីមានសារជាតិមួយចំនួន បង្កបញ្ហាដល់សុខភាព។ ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីមូលហេតុ ដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង:

About Post Author