មកមើលម៉ូតូពីរគ្រឿងនេះ យ៉ាងម៉េចដែរ..មួយណាឡូយជាង?

គំនិតនៃការឆ្នៃប្រឌិត និងការតុបតែងលេងស្តាយ គឺជាផ្នែកមួយនៃសិល្បះ។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះការលេងម៉ូតស្តាយរបស់ម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនេះ?

1459789_1461806580775865_6776328456709029683_n 10710550_1461806627442527_7283082288863802928_n

សូមជួយស៊ែរព័ត៌មាននេះផង: